Chương trình là khoá học cử nhân 3 năm của trường Massey Auckland.  Bộ phận bán lẻ mang lại đóng góp to lớn cho nền kinh tế quốc gia và là cơ quan tuyển dụng chính.  Trương trình được giảng dạy như là đáp ứng nhu cầu của nhà tuyển dụng về nguồn nhân lực với kỹ năng quản lý tốt kết hợp kiến thức về nghành công nghiệp bán lẻ.  Nhân viên bán lẻ và nhà quản lý đáp ứng nhu cầu của ngành công nghiệp khi họ có thể nắm bắt sự thay đổi nhu cầu của khách hàng.

Khoá học bao gồm nhũng kỹ năng về kinh doanh tổng quát với chuyên gia bán lẻ, và bao trùm những kiến thức như lập kế hoặch và mua bán lẻ, bán sỉ, chiến lược và kế hoặch kinh doanh và vận hành bán lẻ, cho online và cửa hàng đại lý.  Chương trình cũng tập trung vào mạng lưới cung ứng, thiết kế đại lý, quản lý cung ứng hậu cần, luật, quản lý doanh nghiệp và marketing.

Sinh viên được thực hành kỹ năng về bán lẻ cho cả môi trường ảo và thực tế.  Trong mỗi cấp học của trương trình đều có thực tập, sinh viên có thể kết nối lý thuyết và kinh nghiệm thực tế.  Cử nhân tốt nghiệp với kỹ năng và kinh nghiệm làm việc sẽ có nhiều cơ hội việc được tuyển dụng.

Liên hệ để nộp đơn