Du Học Úc

Trường Dạy Tiếng Anh Ở Úc

Chúng tôi liên kết với các trường giảng dạy tiếng Anh ở khắp mọi nơi trên nước Úc. Chúng tôi có thể giúp bạn du học ở các thành phố mà bạn muốn.
Đất nước Úc là một đất nước rộng lớn, bạn có thể chọn học nhiều chương trình tiếng Anh khác nhau.

Bạn muốn hưởng thụ thời tiết nóng ấm thì đến phía Bắc, Tây, hoặc Đông của Úc. Bạn muốn sống ở một thành phố nhộn nhịp hiện đại, phía Nam hoặc Đông Nam nước Úc là địa điểm lý tưởng.

Du học Global Student hợp tác với các trường tiếng Anh sau:

  • Browns English Language Schools – Brisbane and Gold Coast
  • Embassy – Melbourne, Sydney, Gold Coast and Brisbane
  • Kaplan – Adeleide, Brisbane, Cairns, Melbourne, Perth, Sydney, Sydney-Manly
  • Perth International College of English (PICE)

Chúng tôi có thể giúp bạn chọn lựa lộ trình học tập tốt nhất phù hợp với nhu cầu của bạn.