Du Học Úc

Chương Trình Dự Bị Đại Học Của Úc

Các khoá học dự bị đại học của Úc là chương trình học toàn thời gian trong hai hoặc ba học kỳ, nhằm giúp học sinh từ các nước không sử dụng tiếng Anh là ngôn ngữ chính thànnh công trong việc trúng tuyển vào các trường đại học của Úc. Sau khi tốt nghiệp khoá học dự bị, sinh viên được chấp nhận vào học chương trình cử nhân. Bằng dự bị đại học được công nhận rộng rãi bởi các trường đại học của Úc.
Chương trình dự bị đại học được giảng dạy ở các trường chuyên về dự bị đại học, và chúng tôi liên kết với các trường sau:

  • Martin College – Sydney, Melbourne, Brisbane, Gold Coast
  • Taylors College – University of Sydney, University of Western Australia
  • Flinders International Study Centre – Adelaide
  • Browns Professional – (Business Diploma) Brisbane

Du học Sinh Viên Toàn Cầu Global Student có thể tư vấn và hỗ trợ bạn du học tại các trường THPT của Úc, đối với chương trình THPT hay chương trình Pathway chuyển tiếp lên đại học.

Chúng tôi có thể giúp bạn chọn lựa lộ trình học tập tốt nhất phù hợp với nhu cầu của bạn.