Du Học Úc

Các Trường Đại Học Ở Úc

Úc có hệ thống giáo dục đa dạng với nhiều ngành nghề khác cho du học sinh quốc tế, với hơn 1,200 học viện và hơn 22,000 môn học. Sinh viên tốt nghiệp từ trường đại học của Úc thường được tìm kiếm bởi các nhà tuyển dụng, do danh tiếng của hệ thống giáo dục của Úc.
Du học Global Student liên kết với các trường đại học của Úc;

  • Monash University
  • University of Tasmania
  • Curtin University
  • James Cook University
  • USQ – University of Southern Queensland

Sinh viên có thể đăng ký vào các trường đại học có chương trình dự bị đại học và pathway:

  • Martin College – Sydney, Melbourne, Brisbane, Gold Coast
  • Taylors College – University of Sydney, University of Western Australia
  • Flinders International Study Centre – Adelaide
  • Browns Professional – (Business Diploma) Brisbane

Chúng tôi có thể giúp bạn chọn lựa lộ trình học tập tốt nhất phù hợp với nhu cầu của bạn.