Du Học New Zealand

Các Trường Trung Học Phổ Thông Ở New Zealand

Công ty chúng tôi chú trọng vào mục tiêu là cung cấp những trường học tốt nhất và thích hợp nhất cho con của bạn. Khi mà văn phòng chính của chúng tôi ở New Zealand, chúng tôi có thể liên kết với mạng lưới rộng lớn với nhiều trường THPT trên đất nước bao gồm trường công lập và trường tư thục.

Học sinh và gia đình đánh giá tốt hệ thống giáo dục với tiêu chuẩn cao của New Zealand. New Zealand luôn luôn được xếp hạng ở trong nhóm hai hoặc ba nước an toàn nhất thế giới bởi vì tỉ lệ phạm tội thấp và ít có sự xuất hiện của những động vật nguy hiểm.

Hệ Thống Giáo Dục Của New Zealand

Trường THPT của New Zealand cung cấp một trong ba hệ thống tiêu chuẩn bằng cấp và kỳ thi. Trường thuộc về nhà nước thường sử dụng hệ thống NCEA, trong khi các trường tư thục có thể theo hệ thống NCEA, CIE hoặc IB. Học sinh trúng tuyển vào trường đại học dựa vào kết quả học tập ở THPT theo một trong những hệ thống chấm điểm và bằng cấp và không phải dự một kỳ thi tuyển nào khác.

NCEA (National Certificate of Educational Achievement)

Thông Tin

 • Bằng tốt nghiệp THPT chính thức của New Zealand.
 • 3 lớp trong ba năm cuối của chương trình THPT (lớp 11-13).

Đánh Giá

 • Để lên lớp, học sinh cần phải đạt được tín chỉ ở mỗi cấp bậc hoặc được chấm điểm theo thang điểm: Không Đạt (Not Achieved), Đạt (Achieved), Tốt (Merit), Xuất Sắc (Excellence).

Xét Tuyển Đại Học

 • Học sinh có thể trúng tuyển vào đại học nếu thành công vượt qua các lớp cuối của hệ thống NCEA.
 • Đạt được 14 tín chỉ trong mỗi môn học.
 • Đạt được những tiêu chuẩn về khả năng ngôn ngữ và tính toán.

CIE (Cambridge International Examinations)

Thông Tin

 • Được cấp bởi Trường Đại Học Cambridge, bằng cấp được quốc tế công nhận, cấp chứng chỉ và các cuộc thi ở hơn 160 quốc gia.

Đánh Giá

Bằng cấp bao gồm:

 • Cambridge International General Certificate of Education – Advanced Level (GCE A-Levels)
 • AICE Diploma (Advanced International Certificate of Education Diploma)
  Cambridge Pre-U programme.
 • IGCSEs and Key Stage examinations cho các trường cấp 2 và 3 trên thế giới.

Xét Tuyển Đại Học

 • Tối thiểu 120 điểm theo UCAS Tariff tại cấp A hoặc AS trong danh sách chấp nhận.
 • Đạt được D grade hoặc cao hơn trong các giáo trình, ít nhất ba nhóm giáo trình (không bao gồm Kỹ Năng Suy Luận).
 • Tương tự như NCEA, tiêu chuẩn về khả ngôn ngữ và tính toán cũng được yêu cầu cho bằng cấp của CIE.

IB (International Baccalaureate)

Thông Tin

 • Được sử dụng vào năm 1968, bằng IB là bằng tú tài được sử dụng cho các chương trình giáo dục cho trẻ em từ 3-19 tuổi tại 108 nước trên thế giới.
 • Một số trường học New Zealand hiện đang sử dụng bằng IB bao gồm ACG Senior College, Auckland Diocesan School, Rangitoto College và John McGlashan College.

Đánh Giá

 • Tiêu chuẩn dựa trên hệ thống ( học sinh được đánh giá là đậu hoặc không đậu dựa vào số điểm đã được quy định, không dựa vào đánh giá giữa cá nhân với cá nhân).

Xét Tuyển Đại Học

 • Đạt được bằng tú tài IB (với 24 điểm tối thiểu).
 • Hoàn tất tiếng Anh (A1), đạt hoặc cao hơn yêu cầu.
 • Khả năng Toán học phải thoả mãn quy định của trường đại học mà học sinh muốn vào.

Đảo Bắc

 

Trường Công Lập của Auckland

• Long Bay College (NCEA)
• Rangitoto College (NCEA / IB)
• Mcleans College (NCEA / CIE)
• Western Springs College (NCEA)
• Auckland Grammar School (NCEA / CIE)
• Epsom Girls Grammar (NCEA)  

Trường Tư Thục của Auckland

• ACG Parnell College (CIE)
• ACG Senior College (CIE / IB)
• ACG Strathallan (CIE)
• ACG Sunderland(CIE)
• Diocesan School for Girls (NCEA / IB)
• Pinehurst School (CIE)
• Kings College

Trường Công Lập của Hamilton

• Hamilton Boys’ High School (NCEA / CIE)
• Waikato Diocesan School for Girls (NCEA)
• Hillcrest High School (NCEA)

Trường Công Lập của Tauranga

• Mount Maunganui College (NCEA)

Trường Tư Thục của Marton

• Nga Tawa Diocesan School for Girls (NCEA)

Trường Tư Thục của Wanganui

• Wanganui High School (NCEA)

Trường Tư Thục của Whangarei

• Whangarei Boys’ High School (NCEA / CIE)
• Whangarei Girls’ High School (NCEA)

Đảo Nam

 

Thành phố Dunedin

• John McGlashan College for boys (NCEA / IB)
• St Hilda’s Collegiate School (NCEA)

Trường Công Lập của Queenstown

• Wakatipu High School (NCEA)

Chúng tôi có thể giúp bạn chọn lựa lộ trình học tập tốt nhất phù hợp với nhu cầu của bạn.