Du Học New Zealand

Các Trường Dạy Tiếng Anh Ở New Zealand

Chúng tôi đại diện các trường có cung cấp chương trình giảng dạy tiếng Anh ở New Zealand, do đó sinh viên có thể chọn học ở những thành phố lớn, thị trấn nhỏ hay khu vực ngoại ô. Trường học của chúng tôi bao gồm các trường đại học với trung tâm tiếng Anh và trường tư nhân giảng dạy tiếng Anh.

Chúng tôi đại diện những trường sau đây:

Đảo Bắc

 

Thành phố Auckland

  • ACG
  • AIS
  • Auckland English Academy
  • Auckland University of Technology
  • Aspiring
  • Campbell Institute
  • Crown
  • Dominion
  • EF
  • Embassy
  • Kaplan
  • Kiwi English Academy
  • Languages International
  • NZIE
  • NZLC
  • The University of Auckland English Language Academy
  • Unique
  • Worldwide

Thành phố Whitianga

  • Outdoor Language Centre
  • Evakona

Thành phố Mt Maunganui

  • Mt Maunganui Language Centre
  • Bay of Plenty Language School (BOPELS)

Thành phố Rotorua

  • Rotorua English Language Academy (RELA)

Thành phố Taupo

  • Taupo Language

Thành phố Napier

  • New Horizon College
  • EIT

Thành phố Hamilton

  • University of Waikato Pathways College
  • Waikato Institute of Education (WIE)
  • Wintec

Thành phố Wellington

  • Campbell Institute
  • NZLC

Đảo Nam

 

Thành phố Dunedin

  • Otago University
  • English Language Matters

Thành phố Queenstown

  • ABC College of English
  • Language Schools New Zealand
  • Southern Lakes English College

Thành phố Christchurch

  • CCEL College of English

Chúng tôi có thể giúp bạn chọn lựa lộ trình học tập tốt nhất phù hợp với nhu cầu của bạn.