Du Học New Zealand

Các Trường Đại Học Ở New Zealand

New Zealand có thế mạnh ở giáo dục đại học. Tất cả các trường đại học thuộc quản lý của chính phủ, và nhiều trường được xếp hạng trong số 500 trường đại học hàng đầu trên thế giới. Du học Global Student đại diện cho tất cả các trường và có thể tư vấn ngành học tốt nhất cho bạn.

Danh Sách Trường:

 • University of Auckland
 • Auckland University of Technology
 • Massey University
 • Waikato University
 • The University of Victoria
 • Otago University
 • Lincoln University
 • Canterbury University

New Zealand có những học viện kỹ thuật công nghệ bách khoa xuất sắc thuộc chính phủ và tư nhân cho bạn chọn lựa. Những trường trên thường có những chương trình học thiên về thực hành. Một số trường liên kết với chúng tôi:

 • Unitec
 • WITT
 • EIT
 • MIT
 • Whitireia
 • Crown Institute of Studies
 • ICL
 • NZIE

Cho chúng tôi biết nếu bạn muốn học chương trình Đại Học hoặc theo chương trình học chuyển tiếp lên Đại Học thông qua Dự Bị Đại Học hoặc Trung Cấp tại các trường tư. Chúng tôi sẽ quan tâm tới nguyện vọng và tài chính của bạn và tư vấn những lựa chọn tốt nhất cho bạn.

Chúng tôi có thể giúp bạn chọn lựa lộ trình học tập tốt nhất phù hợp với nhu cầu của bạn.