Du Học Mỹ

Các Trường Dạy Tiếng Anh Ở Hoa Kỳ

Bạn đang có ý định du học tiếng Anh ở Mỹ? Hãy cho chúng tôi biết thành phố hay tiểu bang mà bạn muốn du học, chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn đăng ký nhập học vào trường học tốt nhất tại nơi đó. Du học Global Student đại diện các trường học khắp nơi trên nước Mỹ và chúng tôi ở đây để giúp đỡ bạn.

Những trường tiếng Anh liên kết với Global Student:

  • Kaplan – Boston, Chicago, Los Angeles, Miami, New York, Philadelphia, Portland, San Diego,San Francisco, Santa Barbara, Seattle and Washington D.C.
  • Embassy – Boston, Fort Lauderdale, Los Angeles, New York, San Diego and San Francisco.
  • EC – New York, Miami, Los Angeles, San Francisco, San Diego and Boston
  • Manhattan Language – New York
  • The Language Academy – Fort Lauderdale
  • OHLA – Miami

Chúng tôi có thể giúp bạn chọn lựa lộ trình học tập tốt nhất phù hợp với nhu cầu của bạn.