Du Học Mỹ

Các Trường Đại Học Mỹ

Mỹ là nước có số lượng du học sinh quốc tế lớn nhất thế giới. Du học Sinh Viên Toàn Cầu Global Student đại diện cho nhiều trường đại học tốt nhất của Mỹ, với nhiều môn học cấp đại học. Học sinh sẽ được công ty tư vấn chọn lựa lộ trình học tập như học tiếng Anh trước tại các trường cao đẳng cộng đồng hoặc đăng ký vào các trường đại học.

Mỗi trường đại học và cao đẳng có những yêu cầu đầu vào khác nhau cho sinh viên quốc tế – tiêu chuẩn tối thiểu cho điểm và các bài thi, như ACT, SAT, và TOEFL.

Một số sinh viên chọn học 1 hoặc 2 năm tại các trường cao đẳng cộng đồng trước khi chuyển lên đại học. Các môn học ở trường cao đẳng cộng đồng sẽ được bảo lưu và chấp nhận tín chỉ khi chuyển lên đại học, và do đó học phí sẽ đóng ít lại khi chuyển tiếp.

Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Liên Kết:

  • Seattle Central Community College, Seattle

Trường Đại Học Liên Kết:

  • Full Sail University, Winter Park Florida
  • Florida International University, Miami Florida – for Postgraduate Business courses
  • East Texas Baptist University, Marshall Texas
  • Trine University, Angola Indiana
  • Bridgeport University, Bridgeport Connecticut

Du học Sinh Viên Toàn Cầu Global Student có thể giúp sinh viên chọn học các trường đại học thông qua các trường tiếng Anh liên kết với chúng tôi. Nếu bạn không tìm thấy trường đại học theo nguyện vọng trong danh sách các trường trên, chúng tôi sẽ tư vấn và giới thiệu trường cho bạn.

Chúng tôi có thể giúp bạn chọn lựa lộ trình học tập tốt nhất phù hợp với nhu cầu của bạn.