Du Học Châu Mỹ Latinh

Du Học Châu Mỹ Latinh

Nếu bạn đang nghĩ về học tiếng Tây Ban Nha ở Mỹ Latinh, hãy lên hệ với chúng tôi ngay bây giờ! Chúng tôi làm việc với trường ngôn ngữ COINED.

COINED nằm trên khắp Châu Mỹ Latinh và là lựa chọn tốt nhất cho người trưởng thành (16 tuổi +) muốn nắm bắt văn hóa Mỹ Latinh và học tiếng Tây Ban Nha. Có hơn 40 trường học tiếng Tây Ban Nha tại COINED trên khắp Châu Mỹ Latinh. COINED cung cấp một loạt các khóa học bao gồm các khóa học cổ điển Tây Ban Nha, tiếng Tây Ban Nha và các hoạt động và tiếng Tây Ban Nha cho các chuyên gia.

Chi nhánh của COINED

 • Argentina
 • Bolivia
 • Chile
 • Colombia
 • Costa Rica
 • Cuba
 • Dominican Republic
 • Ecuador
 • Guatemala
 • Honduras
 • Mexico
 • Panama
 • Peru
 • Uruguay
 • Venezuela

Chúng tôi có thể giúp bạn chọn lựa lộ trình học tập tốt nhất phù hợp với nhu cầu của bạn.