Đầu Tư / Nhập Cư

Định cư New Zealand

Công ty chúng tôi được cấp giấy phép về tư vấn nhập cư của chính phủ New Zealand cho học sinh, sinh viên, các nhà đầu tư, và các đối tượng di dân tiềm năng.  Sinh viên học sinh đến với công ty sẽ nhận được tư vấn và hỗ trợ miễn phí cho đăng ký xin visa khi đăng ký nhập học thông qua công ty Global Student. Chúng tôi cũng cung cấp những dịch vụ về nhập cư có trả phí dịch vụ.  Dịch vụ bao gồm hỗ trợ tư vấn về cơ hội nhập cư và đầu tư tại New Zealand.

Đầu Tư tại NZ

Bạn hay gia đình bạn hoặc bạn bè đang tìm kiếm cơ hội học tập hoặc cơ hội đầu tư tại New Zealand, chúng tôi ở đây để giúp đỡ bạn.  Chúng tôi làm việc với các chuyên gia đầu tư để cung cấp cho bạn những dịch vụ đầu tư cho các cá nhân và công ty có nhu cầu về đầu tư phát triển tại New Zealand.