Liên hệ chúng tôi

New Zealand:

 • Điện thoại: +649358-2696
 • info@global-student.com
 • Địa chỉ:
  Level 14, 175 Queen Street, Auckland, New Zealand

Việt Nam

 • Liên Hệ: Đoàn Thanh Vân
 • Địa chỉ: 17-01 Prime Centre, 53 Quang Trung, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
 • Điện thoại/Di động:  +84 983487159     
 • Email: hanoi@global-student.com

Saudi Arabia:

Egypt:

 • Liên Hệ: Mohamed Kamal
 • Địa chỉ: c/o AZ Learning Hub, 3 Al Mamalik Al Bahariah, AIL Rawdah, Al Manial, Cairo, Egypt 3, 12311
 • Email: Cairo@global-student.com
 • Điện thoại: +201090905962

China

Chongqing Office

 • Liên Hệ: Crystal Yu
 • Địa chỉ: 10/F Block D PICC Building, No.3 Jin Rong Street Jiangbei-zui CBD, Jiangbei District Chongqing CHINA 400020
 • Điện thoại:       +8602388215222
 • Di Động:    +8617623108063
 • Email: chongqing@global-student.com.cn

Shanghai office

 • Liên Hệ: Lihui Wu
 • Địa chỉ: Room 1701, South Tower, Ford Building, 1688 North Sichuan Road, Hongkou District, Shanghai, CHINA
 • Điện thoại: +860216048 8380
 • Di Động: +8613671959335
 • Email: shanghai@global-student.com.cn

Shenzhen office

 • Liên Hệ: Emily Liu
 • Địa chỉ: Room 1911, 19/F, Oriental Plaza, 1072 Jianshe Road, Luohu District, Shenzhen, CHINA
 • Điện thoại: +8675582239258
 • Di Động: +8613827443832
 • Email: Shenzhen@global-student.com.cn

Hong Kong

 • Liên Hệ: Jessica Chak
 • Địa chỉ: Room 604 Alliance Building, 133 Connaught Road Central, Hong Kong
 • Điện thoại:       +85228512698
 • Email:  HongKong@global-student.com

Cambodia

 • Liên Hệ: Vithur Chap
 • Địa chỉ: No- #19Z4 Street Yuthakpul Khemarak, Phoumin (271), Sangkat Boeng Salang, Khan Tuol Kork, Phnom Penh, Cambodia 12160
 • Điện thoại:       +855081900816
 • Email:   cambodia@global-student.com

Chile: