Theo như giải thích từ Auckland University of Technology:

Bảo mật hệ thống máy tinh và mạng là mối quan tâm chính của các cơ quan và cá nhân.

Với sự bùng nổ của Internet, tội phạm công nghệ cao và các phần mềm độc hại ngày càng tăng lên.  Do đó xã hội có nhu cầu về chuyên gia bảo mật để bảo vệ thông tin và tài sản. Chương trình học sẽ phát triển những kỹ năng về phát hiện và lưu trữ chứng cứ thuộc về pháp chứng kỹ thuật số và dấu vết của phần mềm độc hại bằng cách trích xuất dữ liệu từ hệ thống mạng, ổ cứng, di động và các thiết bị kỹ thuật số khác.

Khoá học bao gồm những khía cạnh quan trọng của nghành khoa học bảo mật thông tin và pháp chứng kỹ thuật số:

  • Bảo vệ hệ thống máy tính và hệ thống mạng.
  • Phân tích sâu sắc những đe doạ an ninh và lên kế hoạch chiến lược giảm nhẹ rủi ro.
  • Nắm bắt và bảo mật thông tin kỹ thuật số và những thiết bị số có thể được sử sụng cho các hoạt động phạm tội.  
  • Dẫn giải và phân tích nội dung của ổ cứng và những thiết bị để phát triển kiến thức nhằm có thể củng cố hành vi phạm tội.
  • Thu thập chứng cứ từ các máy móc và nguồn có thể trở thành mối đe doạ một cách hệ thống và chính xác.  
  • Trình bày chứng cứ trước toà một trong cách dễ hiểu cho những người không thuộc chuyên môn.

Ngành khoa học pháp chứng kỹ thuật số và an ninh mạng kéo dài trong nửa năm, từ tháng 2 đến tháng 7.  Số lượng học viên là có giới hạn, chúng tôi đề nghị bạn đăng ký sớm.

Liên hệ để nộp đơn.